Morbus Morton

Smärtsam utstrålning i framför allt 2:a och 3:e tån eller 3:e och 4:e tån kan ibland bero på att en nervknuta kommer i kläm mellan dessa tår.

Orsaken till att nerven blir förtjockad vet man inte. Möjligen kan den utsättas för tryck mellan ledhuvudena. Det är mest vid tryck tvärs över framfoten som det gör ont, t.ex. vid belastning i skor. Många tycker att det känns som att trampa på en knuta. Ett pelottinlägg som lyfter främre fotvalvet och sprider ledhuvudena kan minska besvären och bör först prövas. Vid långdragna besvär kan en operation bli aktuell. Vid operationen tas nervknutan bort. Eftersom det är en känselnerv försvinner känseln mellan de två tårna efter operationen. Nervknutan tas bort genom ett snitt i fotsulan. Trots det blir det nästan aldrig besvär från ärret efteråt. Belastning tillåts direkt efter förmåga. Sjukskrivning i c:a 3-4 veckor.

Om besvären sitter mellan 3:e och 4:e tån blir resultatet av operationen oftast utmärkt. Inte fullt lika bra resultat om besvären sitter mellan 2:a och 3:e tån. Diagnosen kan ibland vara svår att ställa men magnetröntgen hjälper oftast inte. Alla smärttillstånd i tårna beror naturligtvis inte på nervknutor och en operation av knutan hjälper inte mot dessa andra tillstånd.