Triggerfinger, Knäppfinger, Sprättfinger

Böjsenan till ett eller flera fingrar kan svullna lokalt. Senan glider sämre då i sin senskida och kan ge smärtsamma upphakningar. Denna låsning kan åtgärdas med en klyvning av de tvärgående ligamenten och senskidan så att senan kan glida fritt igen.

 

De flesta patienter klagar över att fingret/fingrarna hakar upp sig när man först böjt fingret och sedan skall räta ut detsamma. Ibland måste man hjälpa till med den andra handen och räta ut fingret passivt. Massage av handflatan eller stötvågsbehandling har ingen positiv effekt på problemen.

Målet med en operation är att ge senan utrymme så att den kan glida fritt. Det görs i lokalbedövning, man öppnar ett litet snitt i det distala böjvecket i handflatan precis ovanför senan som är inblandad. Klyver upp senskidan i ett litet område, känner att senan löper fritt utan upphakning. Sjukskrivning 3-4 veckor beroende på arbete.

Som slutresultat kan man förvänta sig momentan förbättring utan upphakningar. Oftast mycket bra resultat, sällan behov av hjälp med mobilisering av arbetsterapeut efter operation.