Hammartå

En tå som kröker sig kan ge en ömmande förhårdnad på ovansidan och ge skobesvär. Ofta förekommer en krokig 2:a tå samtidigt med en Hallux valgus. Tån kan då lägga sig ovanför eller under stortån.

Avlastande ringar och mjuka skydd mellan tårna kan först prövas innan man funderar på operation. Inlägg med pelott, en förhöjning bakom främre fotvalvet, kan räta ut tån och minska kröken. Om skobesvären är alltför uttalade kan det finnas anledning till operation.

Vid operation rätas tån ut genom att en del av skelettet tas bort och det bildas en slinkled. I början blir tån ”sladdrig” men stelnar snart till. Ibland är det bättre att göra en steloperation i den krokiga leden. För att steloperationen skall läka fixeras tån med ett metallstift i c:a 5 veckor. Under denna tid kan man inte ha vanliga skor. Stiftet dras ut vid återbesök efter 5 veckor. Det sker på mottagningen och är inte smärtsamt. I båda fallen tillåts full belastning från början.

Andra tån ligger ofta ur led vid en kraftig hammartå felställning. Då måste man skära av sträcksenan och ibland flytta böjsenan till ovansidan av tån för att tån skall komma på plats i leden och inte kröka sig igen.

Sjukskrivningstiden är c:a 5-6 veckor om stift används. Man får räkna med att tån blir något kortare efter operationen. Svullnad kan kvarstå i flera månader och tån blir ibland inte helt smal igen.

Slutresultatet blir oftast bra med en rak tå som inte ger skobesvär. Om man har besvär av en Hallux valgus samtidigt, kan båda operationerna göras vid samma tillfälle.