Droppfot

Det är en fot som hänger ned på grund av en nervskada antingen perifert nere på benet eller t.ex. efter en stroke. Oförmåga att lyfta upp foten som beror på att muskulaturen på framsidan av underbenet har blivit förlamad.

Problemet är ofta livslångt. Detta kan ge stora problem i vardagen. Foten fastnar och kan orsaka blåslagna tår samt fallolyckor.

Ofta får patienterna prova med en skena (s.k. dorsalextensionsskena) av plast som lyfter foten. Denna har sina begränsningar, slits ut fort, samt kan vara svår att ta på t.ex. nattetid om man snabbt måste gå på toaletten.

Det finns en operationsmetod, där man spänner upp foten med hjälp av en sena som löper på framsidan. Resultatet innebär oftast flera fördelar jämfört med en extern skena. Man kan gå in i duschen samt på stranden utan att foten hänger ned och riskerar att fastna.

Ingreppet utförs som en dagvårdsoperation, oftast i narkos, tar c:a 45 minuter. Efter operationen så får man avlasta den opererade foten med kryckkäppar i 6 veckor. Under samma tid har patienten en gipsstövel eller ortos. Tre veckor efter operationen tas suturerna bort. Sjukskrivning i c:a 6 veckor.