Information till externa vårdgivare

Vi är en klinik som specialiserat oss på utredning samt operationer av bakfotsbesvär, som exempel:

Plattfothet, Droppfot, Instabilitet (i fotleden efter vrickningar), Skador på senor (t.ex. hälsenor, peroneus senor), Artros i alla lederna i mellan samt bakfoten, Hälsenefäste/hälknölar med besvär av dessa.

Vi utför inte artroskopier på fötterna, gör inga protesoperationer men i övrigt all annan tänkbar fotkirurgi.

För att snabbare kunna hjälpa patienterna så är det bra om de är utredda med vanlig rtg samt MR innan de kommer till oss.

Om patienterna är färdigutredda i sitt hemlandsting och väntar endast på operation så vill vi ändå träffa och undersöka patienten innan vi bestämmer operationsmetod samt operationstid.

Vi kan ta emot patienter inom gruppen ASA 1. Vid besöket här på mottagningen så får patienten fylla i en hälsodeklaration, denna bedöms sedan av vår ansvarige narkosläkare. Patienten får en operationstid, operationerna sker i narkos som ett polikliniskt dagvårdsingrepp.

Remitterande region behöver skicka en remiss/betalningsförbindelse för den aktuella patienten.

Det är nödvändigt att rutan är ikryssad som anger att ”ersättningen kommer från hemlandstinget enligt kontrakt med vårdgivaren”, se exempel.

Vi har inget avtal avseende bakfotskirurgi med region Skåne som kan åberopas.

Här laddar du ned PDF Remiss/Betalningsförbindelse