Vi som jobbar här

Ansvarig läkare/Med Dr Thomas Anderson. Läkarutbildning på KI i Stockholm, Läkarexamen 1983, Leg Läk 1985, Specialist i Ortopedi 1989,

 • Avdelningsläkare, Bitr. överläkare från 1989-1994 med inriktning mot trauma och höftproteskirurgi, Sundsvalls Sjukhus.
 • Överläkare på Kalmar Sjukhus 1994-2000, delansvarig för höftprotesrevisioner i Kalmar Län.
 • Subspecialisering inom fotkirurgi på Malmö Universitets Sjukhus 1997-2000 samt mellan 2000-2006 anställd på Sveriges största fotkirurgiska sektion, vid Ortopeden på MAS.
 • Disputerat vid medicinska institutionen Lunds Universitet 2005, med en avhandling om fotledsproteser samt steloperationer i fotleden.
 • 2007-2010 sektionsansvarig för den fotkirurgiska verksamheten på Ortopediska Huset/Carema AB i Stockholm.
 • 2008-2014 Konsult för avancerad fotkirurgi vid Norrtälje Sjukhus/TioHundra AB.
 • Ledamot i styrgrupp för ”nationella riktlinjer inom fotkirurgi” 2016. Sedan 2016 ledamot i SPLF (Svenska Privatläkare Föreningen) styrelse, ordförande sedan 2021. Ledamot i NVSL (Nordvästra Skånes Läkarförening) styrelse sedan 2021. 
  Delaktig i utarbetandet av rekommendationer vid sjukskrivning efter operationer i framfoten för försäkringskassan.(2021)

  Dr Thomas Anderson

image

Ansvarig operationssköterska/kirurgisk assistent Malin. Utbildad i Malmö/Helsingborg med examen 1987. Tillbringat 3 år i Guatemala, för Lions International/Sida, vid ett byhälsovårdsprojekt som ansvarig för utbildning av traditionella barnmorskor hos Guatemalas Mam Indianer i San Marcos området.

 • 1991-2004, transplantationskoordinator samt kirurgisk assistent vid Thorax kirurgiska kliniken i Lund.
 • 2004-2005 , verksamhetsansvarig för den då nystartade operationsverksamheten vid City- kliniken i Lund, med ca. 3 000 operationer/år.
 • 2006-2009, operationsprogramskoordinator vid kirurgens centraloperation på Malmö Universitets Sjukhus.
 • Sedan 2009 ansvarigför operationsavdelningen på KaernanOrtopeden.

Ansvarig operationssköterska/kirurgisk assistent Malin 

image

Elisabeth är vår medicinska sekreterare. Hon började hos oss våren 2017. Elisabeth är den som skriver journaler och sköter kontakten med sjukvården samt försäkringsbolag. Hon har även hand om vår reception. Hon är en trygghet här på kliniken som alltid sätter kunden i centrum.

Elisabeth, medicinsk sekreterare

image

Alma är utbildad undersköterska. Hon tar till viss del hand om vår omfattande administration samt ser till att patienterna mår bra efter operation. 

Alma, undersköterska

image