Carpaltunnelsyndrom

CTS innebär nattlig smärta samt domningar i tummen, pekfinger och långfinger är vanliga symtom. Ofta måste man gå upp nattetid och skaka handen. Men man kan även ha det dagtid när man t.ex. cyklar, kör bil och håller i ratten, talar i telefon.

 

Besvären uppkommer av att en nerv (medianus nerven) i handflatan blir klämd. Det beror på svullnad i mjukdelarna under nerven som pressar upp den mot ett tvärgående ligament. Om inklämningen får fortgå under en längre tid kan nerven få en permanent skada. Diagnosen ställs vid undersökningen. Ibland måste man komplettera med ett EMG/ENG, där man mäter nervledningshastigheten i nerven.

En vanlig behandling är en s.k. nattskena. Den håller handleden utsträckt så att nerven kläms mindre och man vaknar inte av att handen domnar på natten. Opraktisk att använda dagtid för de patienter som har besvär av domningar då. En del provar inflammationshämmande tabletter oftast med tveksam effekt.

De patienter som har dålig effekt på nattskena eller annan icke kirurgisk behandling behöver överväga att genomgå en operation för att lätta på det tvärgående ligamentet så att trycket på nerven minskar.

Vid operationen så ser man till att klyva det tvärgående ligamentet helt, då är nerven fri och symptomen försvinner. Operationen görs i lokalbedövning, sjukskrivning 3-5 veckor beroende på arbete.

Resultatet av en operation är ofta mycket bra. Patienten upplever en momentan effekt på symptomen direkt efter operationen, i vissa fall behöver patienten hjälp med träning av en arbetsterapeut efter operationen.