Hälsmärta/knöl på hälbenet

Hälknölar samt hälsenesfästes inflammation, Haglunds Triad.

 

Patienter med dessa besvär har smärta samt skavsårsbesvär över hälen, som kan bero på tre huvudorsaker. Dels en medfödd ”benknöl” som är riktad rakt bakåt eller lite åt utsidan. Det kan bero på en inflammation i hälsenans fäste på hälbenet eller en slemsäckssvullnad framför hälsenan, eller en kombination av alla tre.

Konservativ behandling är utlästning av hälpartiet på skorna. Att endast använda tofflor/skor utan hälkappa.

Om detta ändå inte ger önskat resultat så finns det två olika typer av operationer att föreslå. Den första kallas resektionsplastik och innebär att man tar bort benknölen på baksidan av hälen via ett ingrepp genom eller med avlösning av hälsenan. Det andra kallas för en kilosteotomi, där hälsenan inte rörs, utan hälsenefästet eller ”knölen” på hälbenet, fälls framåt.

Ingreppen utförs i narkos, dagvårdsoperation som tar c:a 45 minuter. Gips/ortos i 6 veckor post-operation, belasta inte under denna tid. Suturerna tas bort efter 3 veckor. Sjukskrivning i 8-10 veckor. Långvarig träning efter operation, tillbaka till full idrott tar c:a 10-12 månader.