Stortorget 13 | 252 20 Helsingborg | Fax 042-24 31 61 | Tel 042-24 27 70

Plattfothet

Medfödd plattfothet är ett mycket ovanligt tillstånd. Däremot är förvärvad plattfothet i vuxen ålder betydligt vanligare. Tillståndet är vanligast hos medelålders kvinnor.

Copyright © F.M.

Den längsgående hålfoten kollapsar vilket ger smärtor både i belastning men även vid vila både i fotsulan samt på insidan av foten. Ofta märker patienten att det inte går att gå barfota eller i strumplästen längre, det behövs stadiga skor samt hålfotsinlägg.

Gångsträckan minskar successivt på grund av tilltagande smärta samt trötthet i foten, patienterna upplever att idrottsutövning blir mycket begränsat eller omöjligt. Tillståndet blir med tiden kraftigt invalidiserande. Plattfotheten delas in i 4 grader, den 1:a graden brukar behandlas med inlägg, men det sker en försämring över tiden, vilket kan ta flera år. När försämringen nått grad 2-4 så fungerar inte inläggsbehandlingen längre, en del patienter upplever istället att inläggen känns som en sten i hålfoten.

Det finns olika operationer som strävar efter att återställa hålfoten, dessa får anses framgångsrika och resultatet brukar upplevas av patienterna som klart tillfredsställande.

Operationen utförs i narkos eller ryggbedövning tar 2-3 timmar beroende på vilken typ av ingrepp som utförs. Patienten får inte belasta foten på 8-12 v post-op. Gips eller ortos lika länge. Suturerna tas bort efter 3 v.

Sjukskrivning i 12-16 veckor. Lång rehabilitering med sjukgymnastik, tar nästan 1 år innan patienterna kan promenera och aktivera sig helt fritt. Trots den långa rehabiliteringen är resultaten efter denna typ ingrepp så bra att ingreppet verkligen kan rekommenderas.