Stortorget 13 | 252 20 Helsingborg | Fax 042-24 31 61 | Tel 042-24 27 70

Vi som jobbar här

Thomas_5

Ansvarig läkare är Med Dr Thomas Anderson, läkarutbildning på KI i Stockholm, Läkarexamen 1983, Leg Läk 1985, Specialist i Ortopedi 1989,

 • Avdelningsläkare, Bitr. Överläkare från 1989-1994 med inriktning mot trauma och höftproteskirurgi, allt på Sundsvalls Sjukhus.
 • Överläkare på Kalmar Sjukhus 1994-2000, delansvarig för höftprotesrevisioner i Kalmar Län.
 • Subspecialisering inom fotkirurgi på Malmö Universitets Sjukhus 1997-2000 samt mellan 2000-2006 anställd på Sveriges största fotkirurgiska sektion, vid Ortopeden på MAS.
 • Disputerat vid medicinska institutionen Lunds Universitet 2005, med en avhandling om fotledsproteser samt steloperationer i fotleden.
 • 2007-2010 sektionsansvarig för den fotkirurgiska verksamheten på Ortopediska Huset/Carema AB i Stockholm.
 • Sedan 2008 Konsult för avancerad fotkirurgi vid Norrtälje Sjukhus/TioHundra AB.
Thomas Andersson, ortoped, Kaernan

Thomas Andersson, ortoped, Kaernan

Vi är stolta över att få presentera en ny kollega från och med den 2 mars 2015.

Dr Johan Nilsson, Läkarutbildning vid Universitetssjukhuset i Lund, Läkarexamen 1985, Leg Läkare 1987, Specialist i Ortopedi 1993. Trauma (ATLS)-Instruktör sedan 1997. Fördjupad utbildning i trauma vid Penn Trauma center i Philadelphia, USA 2001.

 • Avdelningsläkare/Biträdande Överläkare ortopedkliniken SUS i Lund 1993-2014.
 • Profilerad inom proteskirurgi och frakturkirurgi/trauma samt allmän ortopedi.
 • Bred ortopedisk erfarenhet inom frakturkirurgi, behandling av posttraumatiska komplikationer, tumörrelaterade frakturer samt kroniska smärttillstånd inom rörelseapparaten.
 • Sedan många år konsult inom allmän hand och fotkirurgi vid bl.a. Spenshults sjukhus.
 • Lång erfarenhet av försäkringsmedicinska bedömningar av kroniska smärttillstånd.
 • Forskning inom områdena tumörorsakade frakturer samt benskörhet.

lakare2

Ansvarig operationssköterska/kirurgisk assistent är Malin Frisk utbildad i Malmö/Helsingborg med examen 1987, tillbringade 3 år i Guatemala för Lions International/Sida´s räkning, vid ett byhälsovårdsprojekt och var där ansvarig för utbildning av traditionella barnmorskor hos Guatemalas Mam Indianer i San Marcos området.

 • 1991-2004, transplantationskoordinator samt kirurgisk assistent vid thorax kirurgiska kliniken i Lund.
 • 2004-2005 , verksamhetsansvarig för den då nystartade operationsverksamheten vid City- kliniken i Lund, med ca 3 000 operationer/år.
 • 2006-2009, Operationsprogramskoordinator vid kirurgens centraloperation på Malmö Universitets Sjukhus.
 • Sedan 2009 ansvarig vid KaernanOrtopeden för Akupunktur behandling vid vissa smärtillstånd.

Camilla Nilsson, vår nya sekreterare med lång erfarenhet som med. sekreterare. Hon är också undersköterska och en frisk fläkt med många nya bra idéer för att effektivisera och utveckla vårt patientomhändertagande.

Katja Backe, tidigare assistent för mottagning samt service på operation, har startat egen verksamhet och jobbar inte längre hos oss. Du finner henne här: www.backekiropraktik.se