Stortorget 13 | 252 20 Helsingborg | Fax 042-24 31 61 | Tel 042-24 27 70

Vårdgaranti & Kontakt Landsting

Ni som kommer från andra landsting än Skåne är självklart också varmt välkomna till Kaernan Ortopeden. Från och med den 1/1-2015 är det lättare att besöka oss då man i princip inte behöver något tillstånd från sitt hemlandsting för ett mottagningsbesök. Med de flesta besök resulterar i en operation varför det liksom tidigare är bäst om ni vänder er till ert hemlandsting och begär en betalningsförbindelse för mottagningsbesöket och en eventuell operation.

Nationella vårdgarantin innebär att du kan söka vård i andra landsting än ditt eget om väntetiderna är långa eller du av någon anledning vill söka en viss vårdinrättning för dina besvär. Det råder ett så kallat fritt vårdval i Sverige, vilket förenklat innebär att du kan söka vård var du vill i Sverige utan remiss.

Du kan själv boka en tid här på Kaernan Ortopeden antigen på telefon 042-242770, eller via vår mailadress kaernanortopeden@telia.com

Du måste dock be ditt hemlandsting utfärda en så kallad betalningsförbindelse för mottagningsbesök och eventuell operation. Du vänder dig till ditt hemlandsting och ”vårdgarantikansliet” där. Till tjänstemannen på kansliet uppger du var du kommer att söka: Kaernan Ortopeden i Helsingborg och begär en betalningsförbindelse både för mottagningsbesöket och operationen.

Kontakt övriga Landsting

Västra Götalandsregionen: ”Vårdslussen” 020-445555

Landstinget Halland: Vårdgarantiservice 0771-900600

Landstinget Kronoberg: ”Kundval och privata vårdgivare” 0470-586264, Sandra Nyqvist

Blekinge läns landsting: Sjukv. Karlskrona 0455-731000, Kerstin Pettersson

Stockholms läns landsting: ”Vårdgarantikansliet” 08-12313400

Landstinget i Jönköpings län: 036-324000

Landstinget i Östergötland: 020-242526

Landstinget i Värmland: Vårdlotsen Inger Fritiofsson, 054-614383 076-7736847

Landstinget Dalarna: 023-490300

Landstinget i Sörmland: 0155-247730

Landstinget i Västernorrland: 0611-80000

Landstinget i Norrbotten: 0920-284653

Landstinget Kalmar: 0480-84000

Landstinget i Örebro: 019-6026600

Landstinget på Gotland: 0498-204316

Landstinget i Gävleborg: 054-614383

Landstinget i Jämtland: 063-142475

Landstinget i Västmanland: 021-173000

Landstinget i Uppsala: 018-6116060

Landstinget i Västerbotten: 090-7857069