Stortorget 13 | 252 20 Helsingborg | Fax 042-24 31 61 | Tel 042-24 27 70

Thomas_2

Välkommen till Kaernan

Verksamheten på Kaernan Ortopeden har sedan den 1 Januari 2011 koncentrerats på fotkirurgi med både framfotskirurgi samt mer omfattande bakfotsingrepp på grund av att tillströmningen av patienter med dessa besvär har ökat kraftigt. Det innebär samtidigt att utrymmet för knäoperationer så kallade artroscopier har minskat, varför vi har tagit ett beslut att från årsskiftet 2010-2011 sluta att utföra denna typ av ingrepp.

Vi har möjlighet att bedöma samt i förekommande fall kirurgiskt korrigera alla typer av framfotsproblem. Vi kan även bedöma och kirurgiskt åtgärda mellanfots samt bakfotsbesvär.

Vi fortsätter som tidigare att utreda och behandla vissa andra ortopediska åkommor och utför vid behov dagvårdsoperationer i lokalbedövning av t.ex. carpaltunnlar, triggerfingrar, tennisarmbågar etc.

Som patient hos oss behöver du ingen remiss från vårdcentral eller annan läkare, du är välkommen att kontakta oss direkt.